Generalforsamling 2019

Se referatet her
 
Se regnskabet her 

Forårsbrev følger så snart bestyrelsen er konstitueret!