Privat vej

Som husejer på privat vej, har du det juridiske ansvar for vejens tilstand, ud til midten af vejen (husk at du har ansvaret for alle veje din grund støder op til, hvis du eks. bor på et hjørne eller mellem 2 veje).


Det betyder følgende;

Vejen og rabatten skal altid være farbar - specielt om vinteren.

I praksis tager grundejerforeningens vejfond sig af snerydning og saltning på de private veje. Men indkørsler og fortov holder man selv farbare.

Rabatten skal slås og vedligeholdes. Kantstenen holdes fri for ukrudt, specielt mellem kantsten og vejbane, da ukrudtet ødelægger asfalten.

Ovenstående er meget vigtigt, da vi selv betaler for vedligeholdelsen af vores private veje. Grundejerforeningens bestyrelse gennemfører hvert år nogle vejsyn i kvarteret, og efterlader gerne en påmindelse til de grundejere som "glemmer" at passe deres forpligtelser ud mod vejen. 

I grelle tilfælde, hvor tingene efter henvendelse ikke bliver bragt i orden, kan bestyrelsen ifølge vedtægterne få arbejdet udført for den pågældende grundejers regning.

Alle veje

Bevoksning som hænger ud over rabat og vej, skal overholde den gældende lovgivnings krav til frihøjde.

Over vejbanen skal der være en frihøjde på 4,2 meter
Over rabat/fortov skal der være en frihøjde på 2,75 meter

Der skal altid være plads til udrykningskøretøjer

Bygningsreglementet foreskriver, at der altid skal være 2,8 meter fri vejbane til passage med brand- og redningskøretøjer. Tænk over det når du parkerer på vejen!
Mikkel Pagh